Gruvön på Världskartan

Projekt: Gruvön

Uppdragstyp: Industri

Kund: BillerudKorsnäs

År: 2017-2018

2016 stod BillerudKorsnäs massa- och pappersbruk inför sin största investering någonsin: en ny industrianläggning behövde byggas för att kunna ändra tillverkningsmetoden från mellantryck- till lågtrycksånga. Utbyggnaden gav en kapacitetshöjning som har gjort fabriken till en av de största i världen i sitt slag. Inhouse Tech stod för projekteringen när Gruvön i Värmland sattes på industrivärldskartan.

Projektet i korthet

01.

En massa massa

BillerudKorsnäs byggde ut sin industrianläggning till att bli en av världens mest produktiva kartongtillverkare med en kapacitet på över 550 000 ton årligen.

02.

Expansion

Utöver den nya kartongmaskinen som byggdes i produktionsanläggningen utfördes också ombyggnationer i existerande massabruk.

03.

Svensk produktion

Expansionen var en investering på hela 5,7 miljarder SEK och en garant för att behålla produktion och kompetens i Sverige. Anläggningen invigdes 2019.