en

Vi är projektledare. Vi är konstruktörer.

Bro och anläggning

Inhouse Techs konstruktörer arbetar med projektering, konstruktion och granskning av broar, tunnlar, industrifundament och andra tunga betongkonstruktioner samt är flitigt anlitade som tekniska experter i bro- och tunnelfrågor.

Uppdrag

Projektledning

Vi arbetar med projektledning i bygg-, fastighets- och infrastrukturprojekt. Vi hanterar projektens samtliga skeden som behovsanalyser och förstudier, såväl som projekterings- och byggskeden. 

Uppdrag

Industri

Vi har lång erfarenhet av projektering och konstruktion inom såväl massa- och pappersindustri, värmekraftverk, energisektor och övriga små som stora industrianläggningar.

Uppdrag

Hus

Inhouse Tech huskonstruktion projekterar lösningar för alla typer av byggnader och fastigheter.
Vi arbetar med bland annat bostäder, skolor, kontor, sjukhus samt publika byggnader som arenor och evenemangshallar.

Uppdrag