en

Lika flexibelt som gediget brobygge

Projekt: E20 Bälinge – Vårgårda

Uppdragstyp: Bro & Anläggning

Kund: Peab

År: 2020

E20 har fått en ny sträckning mellan Alingsås och Vårgårda, med 15 km ny motorväg och totalt 13 nya broar som förbättrar både trafiksäkerheten och framkomligheten. Projektet gick i mål ett halvår före tidplan och mötte högt satta miljömål – ett gott betyg för flexibilitet, effektivitet och samarbete.

Projektet i korthet

01.

Ny sträckning

15 km ny motorväg med förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet.
Den nya sträckningen av E20 har fått planskilda korsningar, mittremsa och vägräcke.

02.

Värdefulla områden

Faunabroar, tunnlar för groddjur och en brokonstruktion som skyddar fiskar. 
En bäck med värdefulla lek- och uppväxtområden för öring kunde bevaras och skyddas genom hela byggtiden, genom valet av en annan typ av bro med bropelare placerade längre från bäckfåran.

03.

Tidigarelagd trafiköppning

Den nya etappen av E20 kunde öppna för trafik ett halvår tidigare än planerat, tack vare gott samarbete och effektivitet i projektet. 

2018 påbörjade Inhouse Tech tillsammans med PEAB och Trafikverket arbetet med nya E20 mellan Bälinge vid Alingsås och Vårgårda. Den nya sträckningen skulle förbättra både framkomlighet och trafiksäkerhet, med 15 km ny motorväg med mittremsa med vägräcke och planskilda korsningar. Av hög prioritet i projektet var också att bevara de stora miljövärden som fanns i området för att skydda den biologiska mångfalden.

Effektivitet och ändrade tidplaner

Ursprungsplanen var att den nya etappen skulle öppna för trafik i juni 2021, men det kunde ske ett halvår tidigare, redan i december 2020. Inte minst tack vare flexibilitet och gott samarbete mellan alla inblandade.

Det blir ju ofta så att tidsplaner med mera ändras under projektets gång. I de fallen jobbar Inhouse Tech väldigt mycket med oss istället för mot oss.
Robin Lindfors, projekteringsledare på PEAB.

Öppen och tydlig kommunikation är också en framgångsfaktor – viktiga frågor kan dyka upp när som helst. “När entreprenören ringer oss så är det alltid någon som svarar. Kan de inte få hjälp av den som svarar så ringer alltid någon som kan upp inom fem minuter. Ofta är det ju så att frågor dyker upp på entreprenaden tidigt på morgonen och då finns det alltid någon som kan svara inne hos oss,” säger Fredrik Thunström, vice VD och affärschef på Inhouse Tech.

Stabilt. Tryggt. Säkert.

Rätt från början och flexibelt när det krävs

Totalt konstruerades och uppfördes 13 broar av varierande konstruktionstyp i etappen – ett stort projekt för vår avdelning bro och anläggning, med de höga krav som ställs på varje enskild bro. Brokonstruktion är hårt styrt av normer och har en gedigen granskningsprocess med höga krav på säkerhet och kvalitet. ”När du kör över en motorvägsbro är den förbi på några ögonblick. Men bakom den ligger mycket och tidskrävande arbete: det tar ungefär sexton veckor för en enda bro att bli godkänd med våra egna och tredjepartskontroller av konstruktionen. Det gäller att göra rätt från början,” säger Fredrik Thunström.

Man får med sig mycket för varje ny bro. När man har gjort några så tror man att man gjort alla broar som finns – men så är det ju inte såklart. Det är alltid något som är lite annorlunda, så man lär sig mycket hela tiden.
Filip Bozic, konstruktör, Inhouse Tech

Men det gäller också att veta när det är bäst att tänka om. Under projektet visade det sig att en av de större broarna längs sträckan skulle bidra med större nyttor om den konstrueras på annat sätt än ursprungligen planerat. Stål byttes mot betong, vilket bidrog till en miljömässig och ekonomisk vinst för alla parter. En sådan ändring är ovanlig i den här typen av projekt, menar Fredrik.

I området där den nya motorvägen går finns stora miljövärden, och för att värna dem byggdes bland annat faunabroar och tunnlar för groddjur. En särskild utmaning för Trafikverket och PEAB var att skydda en bäck med värdefulla lek- och uppväxtområden för öring, både genom byggtiden och när motorvägen stod klar. Det löstes genom valet av en annan typ av bro med bropelare placerade längre från bäckfåran, så att bäcken kunde täckas över under byggtiden och fortsätta rinna i sin existerande fåra när motorvägen stod klar.

Lärdomar från projektet

En av de tre broarna jag konstruerat längs E20 är spännarmerad. Det var min första spännarmerade bro och många nya utmaningar för mig. Från att säkerställa att grundläggningen håller och hela vägen till skarp dimensionering.

Filip Bozic
Konstruktör