en

Bra på riktigt

Det är spännande och utmanande tider för alla som utvecklar städer och infrastruktur. Klimatförändringar och en växande befolkning ställer höga krav på hållbara nya lösningar i våra städer. Och det behöver gå undan.

Vi på Inhouse Tech hanterar den snabba förändringstakten i omvärlden genom att hela tiden bygga vidare på vår kunskap. Det vi konstruerar idag ska möta dagens krav och hålla för generationer. Då måste vi vara bra på riktigt. 

Vi levererar gedigna lösningar i tid och delar med oss av vår kunskap. Det skapar trygghet och utrymme för våra kunder att våga satsa och kunna möta ständigt nya krav. Det kan låta som en motsägelse, men äkta hantverksskicklighet är den bästa grunden för att klara av snabba förändringar.

Inhouse Techs vision är att vara ett lärande företag med hållbara och långsiktiga lösningar för både kunder och medarbetare såväl som för samhället.

Våra grundstenar

01.

Lärande företag

Kunskap måste alltid fyllas på och förnyas. Vi har ett lärande klimat och delar med oss av kunskap till kollegor, kunder och samarbetspartners. Genom samarbete och erfarenhetsåterföring kan vi utveckla bättre och effektivare lösningar.

02.

Blicka framåt

Alla våra medarbetares hjälpsamhet, yrkesstolthet och strävan att bli ännu bättre på sitt hantverk är kärnan i det som driver Inhouse Tech framåt. En annan viktig byggsten är vår framtidsgrupp. Där samlas några av oss, alla med olika roller och erfarenhet, för att utveckla företaget vidare så att vi kan möta framtidens krav.

03.

Hållbart

På Inhouse Tech strävar vi efter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är måna om en god arbetsmiljö och arbetar strukturerat med jämlikhet och jämställdhet. Ett samarbetsklimat där vi värnar allas lika värde är lika viktigt inom företaget som i kontakten med kunder och samarbetspartners.

Äkta hantverks­skicklighet är den bästa grunden för att klara av snabba förändringar.

Det här tycker vi är viktigt

Miljöpolicy

Inhouse Tech strävar efter att göra aktiva och medvetna val för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar. Miljöarbetet skall vara en naturlig del av vår verksamhet där de globala miljömålen beaktas. Fokus skall ligga inom de områden där vi kan göra skillnad.
Genom ständig förbättring, god kännedom och kompetens inom miljö vill vi kunna förutse vilken miljöpåverkan som följer av olika beslut genom hela processen. Därigenom kan vi stödja våra kunder till att göra medvetna val som minskar projektens miljöpåverkan.
Genom att eftersträva effektiva konstruktionslösningar och klimatsmarta materialval vill vi minska den klimatpåverkan som våra konstruktioner utgör utan att göra avkall på slutproduktens kvalitet och beständighet.

Kvalitetspolicy

Inhouse Tech Göteborg AB skall alltid utföra uppdrag med rätt kvalitet till kunden.

Denna policy uppfyller vi genom att:

  • fullgöra våra åtagande i rätt tid
  • förstå våra kunders krav och förväntningar
  • ha ett nära samarbete med kunden och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.
  • föreslå de lösningar som är mest förmånliga för kunden med hänsyn till projektets hela livslängd.
  • våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvaliteten.
  • prioritera förebyggande kvalitetsåtgärder och ständigt eftersträva kvalitetsförbättringar.
  • säkra kvaliteten i varje process inom vår verksamhet
  • systematiskt återföra information från marknaden som underlag för ständiga förbättringar

Arbetsmiljöpolicy

Inhouse Tech strävar efter att vara en arbetsplats med säkra, utvecklande och hälsosamma arbetsförhållanden avseende både fysisk och psykisk arbetsmiljö såväl på kontoret som ute hos kund. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats som präglas av våra gemensamma värderingar omtanke och respekt för att samtliga medarbetare ska trivas och kunna utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö.

Detta gör vi genom att Inhouse Tech och dess medarbetare samverkar för att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar aktivt för att samtliga medarbetare ska få rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en god arbetsmiljö och rätt arbetsbelastning.

På Inhouse Tech har samtliga medarbetare delat ansvar för att aktivt arbeta med arbetsmiljön och verka för ständig förbättring.

Integritetspolicy

Den 25 Maj 2018, ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av detta har vi på Inhouse Tech tagit fram en integritetspolicy som redovisar hur vi behandlar personuppgifter. Du kan läsa den här.