Inhouse Tech lägger grunden för utbyggnaden av Forsåker

Snart påbörjas byggnationen av första etappen av Nya Forsåker i Mölndal. Inhouse Tech är med och tar fram bygghandlingar för broar, stödmurar och vattenanläggning för Mölndalsån. Den nya vattenanläggningen för Mölndalsån kommer att bli en ny betongränna som ligger på samma plats som den befintliga årännan. I årännan vill man ha ett reglerat flöde för att skapa en trivsam miljö i området. För att uppnå detta kommer det även att byggas två stora så kallade bypassrör, där stora delar av vattenflödet ska ledas under mark. Längst nedströms i området kommer årännan och bypassrören att gå ihop till en stor vattenplats med plats för bad.

En av de stora utmaningarna i projektet är att vattnet måste fram varje minut, dygnet runt under byggtiden och då den nya årännan kommer gå på mer eller mindre samma plats som den befintliga, behöver vattnet ledas om ett par gånger under byggnationen. Dessutom kan vissa delar bara byggas under sommartid, när det är lägre vattenflöde, vilket sätter extra press på att hålla tidplanerna.

För att kunna leda om vattnet till bypassrören när den nya betongrännan ska byggas, så byggs första etappen längst uppstöms, där man bygger ett vattenintag till bypassrören. För att kunna hantera vattnet under byggtiden och grundvattentrycket i permanentskedet planeras det för att gjuta en tjock tätkaka. Intaget kommer sedan gjutas ihop med tätkakan för att på så sätt hålla ner konstruktionen och motverka det upplyftande vattentrycket.

I ett tidigt skede byggs även den nedersta delen av årännan samt en ny bro som kallas Diagonalbron. Denna del ska sedan ansluta till befintlig del av Mölndalsån.