en

Att planera för det okända

Projekt: World of Volvo

Uppdragstyp: Projektledning

Kund: Volvo Cars & Volvo Group

År: 2024

Göteborg har fått ett nytt landmärke – World of Volvo. Ett 22 000 kvadratmeter stort upplevelsecentrum med ambitionen att bli stadens främsta destination och mötesplats. Bakom projektet står Volvo Cars och Volvo Group i ett unikt samarbete. Inhouse Tech har varit delaktiga projektledare, projekteringsledare och byggledare i projektet sedan idéfasen 2018 fram till invigningen i april 2024.

Projektet i korthet

01.

Flexibilitet på alla plan

Slutkunden, i form av verksamheten som skulle driva verksamheten av World of Volvo, fanns inte på plats när projektet inleddes. Det har inneburit att man, tillsammans med en tillsatt projektorganisation för World of Volvo, planerat för stor flexibilitet och fått hantera sena ändringar och nya idéer längs vägen.

02.

Rigorös planering

Att Liseberg byggde hotell och vattenland på tomten intill under samma period – och att en av landets mest trafikerade tågsträckor går precis intill – har ställt extra krav på såväl logistikplanering som kommunikation för att nå byggnadens färdigställande som sattes tidigt i projektet.

03.

Ett av Göteborgs största p-hus

Det stod tidigt klart att Göteborg Stads Parkerings största parkeringshus, med 1548 platser, skulle vara en del av projektet. Parkeringshuset på fem våningar är delvis belagt under World of Volvo. Att tillföra en så stor mängd parkeringsplatser på ett effektivt sätt har krävt många beräkningar. Särskilt med tanke på att lastförutsättningarna från huvudbyggnaden med sin limträstomme, glasfasad och utställningsyta med fordon som bussar, lastbilar, grävmaskiner, tunga båtmotorer och bilar skulle bäras upp av pelarna och föras ner genom parkeringshuset.

Byggnaden är inte bara arkitektonisk särpräglad med sin cylindriska form, storslagna träkonstruktion och stora glasfasader. Det är en arena för möten där människor träffas och umgås. Där kultur, mat och upplevelser flätas samman med Volvos historia, nutid och framtid.

Speciellt projekt på många sätt

Enligt Anna Lindskog och Pia Ållenberg, projektledare på Inhouse Tech, är det ovanligt stora antalet intressenter för projektet något som sticker ut.

I sina roller har de sett till att alla parter – från beställarna Volvo Cars, Volvo Group, arkitektbyrån Henning Larsen och andra projektörer till entreprenören BRA Bygg och underentreprenörer, har arbetat mot det gemensamma målet och visionen för projektet – att Volvo vill ge tillbaka till stadens invånare. 

DET HAR VARIT UTMANANDE OCH KUL. MÅNGA STENAR HAR FÅTT VÄNDAS FLERA GÅNGER. MEN NÄR ALLA INBLANDADE ÄR MÅNA OM ATT DET SKA BLI BRA, SOM NU – DÅ BLIR DET OCKSÅ OFTAST DET.
Anna Lindskog, projektledare Inhouse Tech

Flexibilitet och anpassning under hela processen

Tidigt i projektet presenterade arkitektbyrån Henning Larsen en skiss där det stora parkeringshuset gömdes i ett landskap med World of Volvo placerat ovanför. Förslaget tog alla med storm. De utmaningar detta medförde i form av kunskap kring fastighetsbildning med 3D-inslag visade sig bli en egen resa i sig.

Att bygga mitt i en storstad innebär alltid utmaningar; med detaljplaner, infrastruktur och nyfikna invånare. I fallet World of Volvo var en stor utmaning grannarna – att Liseberg utvecklade nöjesparken med flera nya byggnader. Det ställde högre krav på att få till samarbeten för exempelvis logistik och noggrann planering för att projektet skulle flyta på säkert och enligt plan. 

En annan faktor som satte projektledarnas flexibilitet på prov var att den organisation som nu ska driva verksamheten på World of Volvo inte fanns när projektet inleddes. Att storkök, konsertlokaler, utställningsytor och konferensanläggning skulle finnas i huset var bestämt, men exakt vad som skulle ske i byggnadens olika delar var inte spikat. 

“Det har varit extra krydda och krävt stor flexibilitet hos alla inblandade, att anpassa oss till förändringar och nya idéer längs vägen. Bara att få ha varit involverad i ett sådant här prestigefyllt projekt är både smickrande, och inspirerande. Det är riktigt häftigt när man ser vad vi som grupp kan åstadkomma tillsammans. Att vara del av samhällsbyggandet och skapa nya landmärken ligger helt i linje med vad vi som företag vill hålla på med, vi vill vara en aktör att räkna med i denna typ av projekt", säger Pia Ållenberg.

Trapphus i trä.

Samma team genom hela projektet

Inhouse Techs ambition är att hålla teamet intakt under ett projekt men det kräver att projekt möjliggör individuell utveckling. När man lyckas med det drar man nytta av den unika kunskap och erfarenhet som varje individ ackumulerar under resans gång. Kontinuiteten främjar smidig kommunikation mellan olika intressenter och leverantörer, och spelar en stor roll för att upprätthålla projektets framdrift och kvalitet.

Vi har varit oljan i maskineriet genom hela processen.
Pia Ållenberg, projekledare Inhouse Tech

Att investera i att utveckla intern kompetens är också en prioritet för Inhouse Tech. Genom att fokusera på att bygga och bevara kunskapen inom teamet säkerställer man inte bara leverans med högsta möjliga standard, utan bygger också en plattform för kontinuerlig kompetensutveckling på individnivå. Detta långsiktiga perspektiv gynnar inte bara projektet i fråga, utan också teamet, företaget och kunden – vilket är en del av Inhouse Techs strävan att vara en samhällsbyggande aktör.

Lärdomar från projektet

Att arbeta i samma team genom hela processen har varit utvecklande. Det har gett oss ytterligare spets inom de områden där vi alltid har känt oss trygga. Och det har breddat vår kompetens inom delar som vi inte tidigare har arbetat lika mycket med.

Anna Lindskog
Projektledare Inhouse Tech