STRÖMSKOLAN - SVERIGES FÖRSTA SVANENMÄRKTA SKOLA

Projekt: Strömskolan

Uppdragstyp: Hus

Kund: Skanska

År: 2019

Strömskolan i Kinna hade under en längre tid varit för liten och i behov av ombyggnad för att ge bättre utbildningsmiljö för eleverna. Skanska fick i uppdrag att bygga om och till skolan.

Inhouse Tech hade rollen som huvudkonstruktör och stod för framtagning av bygghandlingar på om- och tillbyggnadsdelar samt för tillverkningsritningar för nybyggnadens stålkonstruktioner.

När den nya skolan färdigställdes var den Sveriges första Svanenmärkta skola.

Foto: Skanska