Porten till Västsverige

Projekt: Landvetterbron

Uppdragstyp: Bro & Anläggning

Kund: Svevia / Swedavia

År: 2017

Den nya Landvetterbron är en lättigenkännlig infart till Göteborgs största flygplats, med sin ellipsformade portal som förstärker känslan av att vara på väg. En port till Västsverige – eller till resten av världen. Vi tog fram konstruktionshandlingarna.

Projektet i korthet

01.

Identitetsbärande länk

Bron blir en viktig länk till Airport City – stadsdelen som växer fram mellan riksväg 40 och flygplatsen på båda sidor om uppfartsvägen till terminalen.

02.

Runda formspråk

Med mjuka rundade former och inga bärande element i mitten ser bron nästan ut att sväva över vägbanan.

03.

Noggrant utvalda material

Materialvalen domineras av ljusa släta betongytor och svart skånsk diabas – både iögonfallande och långsiktigt hållbart.