Ett skönare stadsliv

Projekt: Grannskapet Explora

Uppdragstyp: Hus

Kund: Bonava AB

År: 2022

I Högsbo, vid Pågens brödfabrik, hittas ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt. Här ska den nya stadsdelen Södra Änggården byggas.

En kvartersstad med tätt mellan husen men med liv på både gator och gårdar. Kvarteren utformas med höga ambitioner gällande variation och lekfullhet. Här planerar Bonava att uppföra tre kvarter - eller grannskap – med bostäder och lokaler.

Inhouse Tech utför under hösten 2022 en systemhandlingsprojektering av konstruktionerna till Bonavas grannskap Explora. Uppdraget innefattar projektering av pålgrundläggning, platsgjuten betong samt takkonstruktioner och takvåningar av trä.

Visionsbild: Okidoki Arkitekter