en

Gamlestadens resecentrum börjar ta form

Projekt: Gamlestadens resecentrum

Uppdragstyp: Projektledning

Kund: Platzer

År: 2019

Som Platzers byggherreombud är Inhouse Tech med och skapar ett nytt landmärke i Göteborg.

De närmaste tio åren kommer det att ske stora förändringar i Gamlestaden. Stadsdelen kommer att förtätas och växa ihop. Större ytor för kontor, handel och bostäder kommer att skapas - en stad i staden helt enkelt.

Gamlestadens torg är en viktig entré till hela området och kommer bli en naturlig mötesplats med stora flöden resenärer varje dag. Här byggs nu två mycket intressanta byggnader som omfattar totalt 16 500 kvm och de första hyresgästerna kommer att flytta in under sommaren 2018.