en

Forsande vatten i kulturmiljö

Projekt: Forsåker

Uppdragstyp: Bro & Anläggning

Kund: Mölndals Stad

År: 2023

I närheten av Mölndals centrum växer en ny stadsdel fram mitt i den kulturhistoriskt känsliga bruksmiljön. I området byggs bostäder, skolor, förskolor, kontor och verksamhetslokaler. Forsåkerprojektet har rönt mycket uppmärksamhet och har bland annat blivit utnämnt till Sveriges hetaste byggprojekt flera år i rad på grund av sitt läge och utformning. Tvärs igenom området rinner Mölndalsån – det skapar både en vacker miljö och ett tekniskt tungprojekterat bygge.

Projektet i korthet

01.

Komplicerad projektering

En ny stadsdel byggs på en plats där en pappersindustri varit verksam sedan 1650-talet. De gamla byggnadsresterna gör det svårt att veta vad som finns i marken innan man börjar gräva.

02.

Prestigefullt i kulturhistorisk bebyggelse

En av Mölndals största infrastruktursatsningar på åratal där ett välkommet tillskott av nybyggd service och bostäder ska samsas med äldre byggnader och strukturer.

03.

Forsande vatten i en betongfåra som gjort sitt

Ett levande vattendrag ska restaureras och skapar stora tekniska utmaningar. Vattnet gör också projektet både väder- och årstidskänsligt.

Nytt, gammalt och hyllat

Inhouse Tech fick uppdraget att projektera utbytet av den befintliga, åldrande betongfåran och samtidigt grävs två bypass-rör ner. De ska i första ledet leda bort vattenmassorna när fåran gjuts, och i framtiden leda vatten till ett planerat vattenkraftverk längre ner längs ån. Att hantera forsande vatten på det här sättet är en utmaning av flera anledningar:

Jag brukar likna det med ett motorvägsbygge. Eller ett tågspårsarbete. Trafik går att leda om, och tåg går i värsta fall att stoppa – men med vatten är det värre. Vatten kommer när det kommer.
Max Fredriksson, affärsområdeschef, Inhouse Tech

Ojämna vattenflöden är en utmaning för planeringen av projektet. Att arbeta med känsliga detaljer under sommarhalvåret löser bara delvis problemet, eftersom skyfall aldrig går att planera för. 

Erfarenhet och flexibilitet

Projekteringen kompliceras av att marken är full av bråte och gamla byggnadsrester från de tidigare bruken. Här har ett flexibelt arbetssätt varit direkt avgörande för att kunna komma vidare.

Det är utmanande på så sätt att man måste kunna vara anpassningsbar. Det är svårt att resursplanera när vi hela tiden måste tänka om. När det dyker upp ett problem så kanske det exempelvis helt plötsligt inte räcker med två konstruktörer för en viss uppgift.
Max Fredriksson

Att området byggs i en kulturhistoriskt bevarandevärd miljö kommer också med sina utmaningar. Vattnet spelar återigen in – många av de gamla byggnaderna ligger i anslutning till ån och det är svårt att veta vad de har för bärförmåga. De historiska industrierna har dessutom lämnat spår i form av gifter i marken. Det gör att det krävs stor försiktighet när marken bereds för att inte förgifta Mölndalsån.

Tack vare vår flexibla arbetsmodell och skarpa konstruktionskompetens bidrar vi starkt till projektets effektivitet. Erfarenheterna från det här uppdraget stärker också vår kompetens för fler vattenbyggnadsarbeten i framtiden.

Lärdomar från projektet

Utmaningarna i att jobba med rinnande vatten i kulturmiljöer har jag lärt mig mycket av. Att vara flexibel inför de här osäkerheterna vi ställs inför.

Max Fredriksson
Affärsområdeschef, Inhouse Tech