Befolkningsökningen kräver större skola

Projekt: Askimskolan

Uppdragstyp: Hus

Kund: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

År: 2022

Med anledning av en befolkningsökning i Askim, behöver kapaciteten på Askimsskolan utökas till ca 470 elever. Projektet innefattar både ombyggnad och anpassning av befintliga lokaler samt en nybyggnadsdel.  Inhouse Tech har på uppdrag av Lokalförvaltningen tagit fram förfrågningsunderlag samt bygghandlingar för en utförandentreprenad.

Visionsbild: D Office