en

Vi projektleder &
konstruerar.

Våra kunder utmanar oss och ger oss ett stort ansvar. I långa förändringsprojekt, snabba byggprocesser och svåra konstruktionsuppdrag.

Projektledning

Projektledning

Vi arbetar med projektledning i bygg-, fastighets- och infrastrukturprojekt. Vi hanterar projektens samtliga skeden som behovsanalyser och förstudier, såväl som projekterings- och byggskeden. Som projektledare tar vi ansvar för att projekten hanteras hållbart och strukturerat. Tillsammans med våra kunder drar vi upp riktlinjerna för genomförandet och med kompetens, engagemang och fokus ansvarar vi för en hög projektkvalitet.

Konstruktion

Konstruktion

Inhouse Techs konstruktörer arbetar med projektering, konstruktion och granskning av broar, tunnlar, industrifundament och andra tunga betongkonstruktioner samt är flitigt anlitade som tekniska experter i bro- och tunnelfrågor.

Rätt sak i rätt tid till rätt pris.

Konstruktion

Konstruktion

Vi har lång erfarenhet av projektering och konstruktion inom såväl massa- och pappersindustri, värmekraftverk, energisektor och övriga små som stora industrianläggningar. Projekten genomförs både i Sverige och över hela världen. Genomförandet omfattar allt från förstudier till komplett detaljprojektering.

Inhouse Tech huskonstruktion projekterar lösningar för alla typer av byggnader och fastigheter.
Vi arbetar med bland annat bostäder, skolor, kontor, sjukhus samt publika byggnader som arenor och evenemangshallar. Våra projekteringstjänster sträcker sig från idé och blankt papper till detaljprojektering och färdiga handlingar – alltid med hög kvalitet och med fokus på både ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar.