en

En del av Qflow

Inhouse Tech är en viktig del av Qflow – en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad.

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföretagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Läs mer om Qflow och bolagen inom nätverket på qflow.se eller följ oss på Qflow Group: LinkedIn