Viktigt steg i upprustningen av Mölndalsån – Bypassrören framgångsrikt testade

Idag markerades ett viktigt steg i de kapacitetshöjande åtgärderna för Mölndalsån, då vatten för första gången släpptes på i de två nyinstallerade bypassrören vid Forsåker. Dagens tester är avgörande för att säkerställa att rören fungerar som de ska och att de kan hantera det flöde de är designade för. Bypassrören utgörs av två separata glasfiberrör med diameter 1,6-2,0 m och är designade för ett flöde om 15 kubikmeter/sekund vardera. Det ena bypassröret är även förberett för att anslutas till en turbin för att förse Mölndalsborna med förnyelsebar energi. 

Resultaten från dagens tester bekräftar att rörens kapacitet är i linje med de flödesberäkningar som gjorts och att anläggningen fungerar som den ska. Detta är ett stort steg framåt för projektet. Inhouse Tech har ansvarat för konstruktionsarbetet i projektet och i dagens test har flera av våra konstruktioner testats; vattenintag, ventilkammare, krökfundament, kraftverksbyggnad och kulvertar.

 Med bypassrören i drift, kan nästa steg av projektet starta efter sommaren; byggandet av den nya årännan genom Forsåker. Den nya åränna kommer att vara en synlig del av Mölndalsån, där vattnet kommer att flöda säkert och bidra till områdets skönhet och tillgänglighet till vattnet. Eftersom den nya årännan ska byggas i samma läge som den gamla, har bypassrören varit en förutsättning för att kunna tömma den gamla årännan på vatten så att den kan rivas och ersättas.