Vi hälsar ett nytt gäng välkomna!

Inhouse Tech fortsätter att växa och vi hälsar fem nya medarbetare välkomna till teamet!

Jonatan Andersson börjar på Bro & Anläggning. Jonatan tog examen 2015 från Väg- och vatten på Chalmers med en master inom konstruktionsteknik. Senast kommer Jonatan från COWI där han arbetade som brokonstruktör. På Inhouse Tech kommer han att börja med Bärighetsberäkningar av järnvägsbroar.

Marcus Sjöberg börjar också på Bro & Anläggning. Han kommer senast från ELU Konsult där han arbetat två år med både bro- och anläggningsuppdrag. Marcus läste byggteknik med arkitektur på Lunds universitet i Helsingborg. Här på Inhouse Tech kommer han till en början arbeta med Forsåkerprojektet.

Agnes Karlsson börjar även hon på Bro & Anläggning. Hon tog examen 2018 från Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och har sedan dess jobbat med projektering av anläggningskonstruktion i olika typer av uppdrag, bland annat betongbroar, hamnprojekt och mindre konstruktioner. På Inhouse Tech kommer Agnes att jobba med projektering av bro- och anläggningskonstruktioner.

Niklas Hedberg börjar på vår Projektavdelning. Niklas har läst till byggingenjör på Linnéuniversitetet och därefter en master på Chalmers inom projektledning. Han kommer närmast från Peab där han arbetat som entreprenadingenjör. På Inhouse Tech kommer Niklas till en början att medverka i en projektkalkyl för Volvo.

På vår Hus-avdelning börjar Camilo Muñoz som tog examen 2014 från Byggingenjörprogrammet på Chalmers. Han har sedan dessa arbetat med byggkonstruktion i olika typer av uppdrag - bland annat skolor, bostäder, kontor och industrilokaler. Camilo kommer senast från VBK konsulterande ingenjörer. På Inhouse Tech kommer han till en början medverka som handläggande konstruktör i ett projekt med flerbostadshus i det nya området Södra Änggården.

Varmt välkomna!