Välkommen Daniel!

Vi utökar vår Bro & Anläggningsavdelning och vårt senaste tillskott heter Daniel Josefsson. 

Daniel tog examen 2014 från Väg- och Vattenbyggnad på Chalmers med en master inom Konstruktionsteknik. Han kommer närmast från WSP där han arbetat som brokonstruktör och uppdragsledare för stål-, trä- och betongbroar. 

Daniel har även arbetat med programmering och utveckling av olika beräkningsprogram och kommer till en början att arbeta med bärighetsberäkningar av stål- och betongbroar hos oss.

Varmt välkommen Daniel!