Välkommen Anna!

Inhouse Tech´s konstruktörer blir fler då vi välkomnar Anna Libell till oss.

Anna tog examen 2020 från Samhällsbyggnadsteknik med en master inom konstruktion på Chalmers. Har sedan dess arbetat som brokonstruktör i olika typer av uppdrag, både med bärighetsutredningar och i nykonstruktionsprojekt. 

På Inhouse Tech kommer hon tillhöra avdelningen Bro & Anläggning och kommer till en början arbeta med bärighetsutredningar av järnvägsbroar.

Varmt välkommen Anna!