Välkommen Andrea!

Inhouse Tech’s huskonstruktörer blir fler då vi välkomnar Andrea Alexandersson till gruppen.

Andrea har en examen från Chalmers program för Arkitektur och Teknik och en master inom konstruktionsteknik. Med sig har hon också flera års erfarenhet av arbete med husbyggnadsprojekt i olika former.

Andrea stärker Inhouse Tech med sin kompetens inom konstruktionsberäkningar samt parametrisk design.