Två nya Waste-to-Energy anläggningar på Grönland

ESANI A/S som är Grönlands nationella avfallshanteringsföretag, har beslutat att investera i två nya förbränningsanläggningar. Anläggningarna, som ska byggas i städerna Nuuk och Sisimiut, kommer ge energi och tillhandahålla fjärrvärme till både invånare och företag.

Förutom att använda kommunalt avfall kommer anläggningarna också att behandla avfall som återvinns från befintliga deponier, vilket minskar framtida metanutsläpp från dessa deponier.

Inhouse Tech har fått i uppdrag av Babcock & Wilcox som ska bygga anläggningarna att projektera stålkonstruktioner för rökgasreningsanläggningen som behövs för att processen ska kunna fungera. Det inkluderar bland annat stativ för utrustning, plattformar och trappor för serviceåtkomst samt lyftbalkar.

Anläggningarna kommer färdigställas under 2023 och 2024.