Traktören - Den gamla förvaltningsbyggnaden ska få nytt liv!

Traktören, som är en förvaltningsbyggnad i västra Nordstaden, byggdes i slutet av 70-talet och disponeras idag av Stadsbyggnads- och Stadsmiljöförvaltningen. Byggnaden som är på 21 000 kvm ligger på Köpmansgatan 20, mellan Tyska kyrkan och Kronhusbodarna i centrala Göteborg. Traktören ska nu få en totalrenovering och Inhouse Tech har fått uppdraget att byggleda ombyggnationen.

Vi kommer tillsammans med upphandlad entreprenör, Vestia Construction Group, bygga om de befintliga lokalerna till ett funktionellt och aktivitetsbaserat kontor med plats för 1 600 medarbetare. Entreprenaden omfattar fem våningar med ca 4100 kvm per plan.
Nu när samverkanskontraktet är signerat med entreprenören inleder vi den första fasen i Kvarteret Traktören på uppdrag av Stadsfastigheter, Göteborgs Stad. Efter ombyggnationen kommer även Stadsfastighetsförvaltningen och Stadsledningskontoret att flytta in.

Projektet planeras vara klart våren 2026.