Spektakulär GC-bro över Klarälven

Inhouse Tech konstruerar underbyggnaden till ny spektakulär GC-bro över Klarälven i Karlstad. Bron är cirka 300m lång och grundläggs på stålrörspålar som borras ner i älvbotten.

Den planerade cykelbron går mellan Råtorp och Färjestad. Bron binder samman Karlstads norra stadsdelar och kommer göra Karlstad till en mer tillgänglig cykelstad.

Brons gestaltning är resultatet av en arkitekttävling. Den kommer bli 290 meter lång och ha en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Den kommer svänga lätt och ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en gångbana av ihålig gallerdurk.

Bron är en utmaning med sin komplexa geometri och grundläggning för mellanstöden
David Crona, brokonstruktör på Inhouse Tech och ansvarig för underbyggnaden.

Projektet satte i gång i januari i år och planeras vara klart hösten 2023.