På Masthuggskajen har nu de första byggnaderna nått sin fulla höjd

Inhouse Tech har på uppdrag av Älvstranden Utveckling rollen som byggsamordnare på Masthuggskajen. Här arbetar vi med ett konsortie av exploatörer bestående av NCC, Nordr, Balder, Stena Fastigheter, Elof Hansson, Riksbyggen och Parkeringsbolaget som alla är delaktiga i ett eller flera kvarter. Först ut av kvarteren var NCC med sitt första spadtag hösten 2019. Deras hus, Våghuset och Brickhuset, har nu nått sin fulla höjd och de stora byggkranarna har demonterats och frigjort plats för övriga arbeten. Nu återstår en hel del invändiga arbeten, ledningsdragningar samt installationsarbeten innan de första hyresgästerna kan flytta in, hösten 2022.

Även Stena Fastigheter, Balder och Nordr har påbörjat arbeten med sina kvarter och man kan nu se området växa fram allt eftersom respektive kvarter görs redo för byggstart.

En stor utmaning i projektet är Trafikkontorets omfattande ledningsutbyggnad som pågår och måste samordnas med pågående byggnation av kvartersmark. Ledningsförläggningen medför svårigheter för bland annat framkomligheten på områden vid Järntorget, Första Långgatan men framförallt på Masthamnsgatan som så småningom kommer byta namn till Nya Långgatan och är den gata som de flest kvarter angränsar till.

Även byggnationen av den så kallade Halvön kommer att bli en viktig del i byggsamordningsuppdraget. Halvön kommer bli 200 meter bred och sträcka sig 100 meter ut i vattnet och kommer byggas med en komplex men beprövad metod. När grunden är klar kommer både bostads- och kontorskvarter att byggas ovanpå den nya Halvön. Parallellt så fortsätter byggnationerna kring Masthamnsgatan vilket ställer höga krav på en effektiv och fungerande samordning.