Nytt avloppsreningsverk i Åkersberga

Kommunerna Österåker och Vaxholm närmar sig kapaciteten i sina avloppsreningsverk. Ett nytt avloppsreningsverk behöver därför byggas för att säkerställa framtida kapacitetsbehov och miljökrav. Det nya reningsverket ska bli ett av Sveriges modernaste avloppsreningsverk och utrustas med den senaste tekniken för vattenrening.

Den nya anläggningen kommer till stora delar att övertäckas och ovanpå kommer ett parkområde att skapas. En park öppen för allmänheten syftar till att integrera anläggningen i området och även fungera som ett besökscenter där studiebesök kommer hållas för att visa upp och utbilda om anläggningens processer.

Projektet utförs som totalentreprenad i samverkan. Inhouse Tech projekterar den nya anläggningen under pågående systemhandlingsfas gällande grundläggning, platsgjuten betong, stomme samt klimatskal. Projekteringen involverar medarbetare från både affärsområde Bro & Anläggning samt Hus.

Projektet ska miljöcertifieras enligt certifieringsverktyget BREEAM Infrastructure (tidigare benämnt CEEQUAL). Certifieringen syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än de befintliga lagkraven inom hållbarhetsområdet för att på så sätt öka projektets hållbarhetsprestanda och bidra till klimatmålen.

Det nya avloppsreningsverket ska byggas på samma tomt som ett befintligt avloppsreningsverk som kommer att vara i drift under hela byggnationen. Det nya verket planeras driftsättas i juni 2026.

Visionsbild: Skoog Arkitekter