Miljömärkt förskola i Ljungskile

När ny förskola i Ljungskile byggs är Inhouse Tech med som projekterings- och byggledare. Uddevalla är en växande kommun och behovet av förskoleplatser är stort, därför är den nya förskolan ett välkommet bidrag till kommunens skolbestånd.

Ljungs-Hälle förskola kommer att byggas enligt miljömärkningen Svanen där stor hänsyn tas till hållbara material. På toppen av Hällebacken i Ljungskile är de förberedande arbetena i full gång för den nya förskolan Ljungs-Hälle med 8 avdelningar och plats för 160 barn. Förskolan kommer att ersätta befintlig förskola vid Ljungskileskolan.

Genom att flytta förskoleverksamheten till den nya förskolan tillgängliggörs mark för att bygga nya och utökade skollokaler för Ljungskileskolan. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av den nya förskolan. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna nyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid. Utemiljön är en naturtomt med fina naturvärden som bevaras på förskolans gård. På taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el.

Förskolan kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen. Ljungs-Hälle förskola är det första projektet som påbörjas inom ramen för samarbetet mellan Hemsö och Uddevalla kommun. Inhouse Tech har tilldelats rollen som projekterings- och byggledare vilket vi är väldigt glada för. Byggstart är beräknad till första kvartalet 2022 med färdigställande till sommaren 2023.