”Kustkajen 2.0” – En viktig investering i Göteborgs Hamn

Under 2024 drar det omfattande infrastrukturprojekt i gång i Göteborgs Hamn där den 300 meter långa Kustkajen i Göteborgs Hamns energihamn ska byggas om från grunden och uppdateras till ”Kustkajen 2.0”.

Inhouse Tech har sedan ett år tillbaka stöttat Göteborg Hamn AB med huvudprojektledning av detta stora infrastrukturprojekt. Nu är första milstolpen avklarad och en entreprenör för totalentreprenad i samverkan finns framme.  Inhouse Tech ser fram emot att fortsatt bistå projektet med projektledning under kommande förstudiefas.

Kustkajen 2.0 är ett spännande projekt där flera olika discipliner från beställare och entreprenör samverkar i ett tidigt skede. Det är stimulerande att få möjlighet att dra nytta av både beställarens och entreprenörers kunskaper redan i en förstudie för att hitta en så bra teknisk och ekonomisk lösning som möjligt som också ska kunna byggas med pågående drift på kajen, säger Johan Landgren, projektledare på Inhouse Tech.

Göteborgs Hamn ska i detta projekt återinvestera i en ny och uppgraderad kajanläggning för lastning och lossning av flytande energiprodukter. Reinvesteringen kommer att omfatta rivningsarbeten, geotekniska förbättringar, ny grund, ny kaj och i vissa delar ny processlayout och utrustning.

Förstudie och förprojektering startar under Q4 2023. Byggnadsarbeten är planerade att starta under Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031.

Läs mer om projektet här:
Göteborgs Hamns Nyhetsrum (goteborgshamn.se)