Kajanläggning byts ut i Göteborgs Hamn - Har uppnått sin livslängd

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav. Cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar kajerna i Göteborg. Hamnens utbyggnad innebär fördelar för import- och exportföretag i hela landet.

Den befintliga kajanläggningen i energihamnen byggdes på 1950-60-talet och har nu uppnått sin livslängd.

Inhouse Tech har fått uppdraget som huvudprojektledare att ansvara för framdrift, samordning, miljödom, ekonomisk uppföljning samt den övergripande planeringen. Inhouse Tech har även rollen som projektledare för delprojekt anläggning där vi ser till att lösa stabilitetsproblematiken med geotekniska åtgärder samt projekterar och bygger den nya kajanläggningen enligt krav från förvaltning och övriga delprojekt.

Anläggningsdelen av projektet omfattar översiktligt grundläggning och spontning av ny kaj, gjutning av nytt kajdäck samt muddring för ökad fartygskapacitet. Arbetet ska utföras med minsta möjliga påverkan för befintliga operatörer. 

Foton: Göteborg Hamn