Inhouse Tech utför bärighetsberäkningar

För att säkerställa att Sveriges järnvägsbroar är i gott skick kommer Trafikverket under 2022 att utföra bärighetsberäkningar på ett 50-tal järnvägsbroar. Inhouse Tech utför bärighetsberäkningar på de flesta av broarna, 33 stycken. Uppdraget påbörjas omgående och beräknas vara klart under året.

Broarna är placerade i stora delar av landet och trafikeras av såväl persontrafik som tung godstrafik. De tyngsta transporterna sker på Malmbanan där järnmalm från gruvorna i Kiruna och Malmberget transporteras till hamnarna i Narvik och Luleå. Åtta av broarna som ska bärighetsberäknas är belägna på Malmbanan.

Vid bärighetsberäkning av broar kontrolleras befintliga broar i Sverige för dagens trafiklaster. Det satsas stora resurser på att bärighetsberäkna befintliga broar då det är en stor ekonomisk, och inte minst miljömässig vinst i att kunna behålla de gamla broarna så länge som möjligt. I och med att tyngre laster kör på våra vägar och järnvägar är det viktigt att infrastrukturen klarar den ökande trafiklasten.