Inhouse Tech projektleder byggnationen av World of Volvo

Vi på Inhouse Tech är mycket stolta över att få förtroendet att vara med och bidra med vår kompetens för att skapa detta nya landmärke tillsammans med World of Volvo, www.worldofvolvo.com

Inhouse Tech har uppdraget som projekt-, projekterings – och byggledare och har varit med sen idéfasens start 2018.

Vi har bland annat varit delaktiga i upphandling av arkitekt, där lotten föll på den danska arkitektbyrån Henning Larsen. Vi har även varit med vid framtagande av programhandling och systemhandling, upphandling av entreprenör och i skrivande stund byggnationen, där arbete pågår med att resa stommen för World of Volvo.

Fakta om World of Volvo:

World of Volvo, som är under byggnation, kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg. Platsen är precis söder om Liseberg, vid sidan av E6:an mitt i Göteborgs nya evenemangsstråk. Utöver utställningar, föreställningar och upplevelser kommer byggnaden, som är 22 000 m², även att inhysa konferenslokaler, eventhall samt bistro & restaurang. Byggnaden uppförs i skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material och är ritad av danska Henning Larsen. World of Volvo förväntas stå färdigt i slutet av 2023 med öppning i början av 2024.

 

World of Volvo är ett gemensamt engagemang mellan AB Volvo och Volvo Cars. World of Volvo kommer att bli en mötesplats där någonting alltid är på gång; allt från permanenta och temporära utställningar av fordon till föreställningar, upplevelser och möten. En levande plats som ofta byter skepnad där man träffas, skapar, upplever och blir inspirerad. Det kommer att bli en aktiv mötesplats som kommer bidraga till utvecklingen av ett mobilt och hållbart samhälle.

Illustration: Henning Larsen