Inhouse Tech med ledande projektledare och konstruktörer är nu en viktig del av Qflow Group

I och med att Inhouse Tech ingår partnerskap med Qflow förstärks deras erbjudande inom infrastruktur, industri och husbyggande med en verksamhet som har ledande projektledare och konstruktörer inom dessa områden. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget och partnerskapet blir en möjlighet för Inhouse Tech att ta nästa steg i sin utveckling.

Känns väldigt kul att nu välkomna Inhouse Tech till oss. Verksamheten stärker Qflows position inom framför allt infrastruktur och skapar spännande synergier med befintliga bolag i gruppen. Inhouse Tech är med sin betydande verksamhet ett riktigt bra tillskott till gruppen.

Svante Hagman, CEO Qflow

Inhouse Tech bildades 2003 och företagskulturen präglas av respekt, omtanke och samarbete. Idag består bolaget av 55 konsulter som projekterar, konstruerar och projektleder infrastruktur-, industri- och husprojekt. Inhouse Tech, med kontor i Göteborg, är ett av Västsveriges ledande teknikkonsultbolag och levererar gedigna lösningar som gör det möjligt för deras kunder att våga satsa och möta högt ställda krav.

Vi ser fram emot utmaningen att tillsammans skapa något större som verkligen ger avtryck på den svenska konsultmarknaden. Vi är även väldigt nöjda med att kunna erbjuda samtliga medarbetare delägarskap.

Fredrik Thunström, VD Inhouse Tech

Om Qflow

Qflow Group samlar de bästa konsulterna inom samhällsbyggnad och tillsammans skapar vi ett smartare och mer hållbart samhälle!

I vårt nätverk finns de bästa konsulterna för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta gör vi genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Qflows nätverket består idag av följande verksamheter:

  • Albacon – www.albacon.se
  • Delray – www.delray.se
  • Hillstatik – www.hillstatik.se
  • Inhouse Tech – www.inhousetech.se
  • Markera – www.markera.se
  • Metron - www.metron.se
  • Radea – www.radea.se
  • Scior – www.scior.se
  • Seveko – www.seveko.se
  • Strategia – www.strategia.se