Inhouse Tech konstruerar ekodukt för djuren på Hallandsåsen – nominerad till årets bygge 2022

När vägnät, trafik och viltstängsel byggs runt om i Sverige så blir vår fauna drabbad och de vilda djurens vandringsväg blir påverkad. Trafikverket har tagit fasta på detta och har en plan för hur man både kan undvika barriäreffekterna för faunan och minska antalet viltolyckor i trafiken. Ekodukten över E6 på Hallandsåsen är just ett sådant exempel där Veidekke i samverkan med Trafikverket står för totalentreprenaden. Vi på Inhouse Tech har varit med och konstruerat denna ekodukt. Bron består av en tre brostöd som löper parallellt med motorvägen, varpå det vilar två valvbågar i stål. Stålbågarna utgör, tillsammans med den ovanliggande jorden, en samverkanskonstruktion som klarar spännvidden om 14,5 m.

Djuren i omgivningen verkar redan hitta dit, trots att hela passagen ännu inte används.

Projektet är nominerat till Årets Bygge 2022. Det är de 18 bästa byggprojekten i Sverige, slutförda under 2021, som gör upp om titeln. Vinnaren koras den 24 mars och streamas genom byggindustrin.se. Ekodukten är nominerad i kategorin Infrastruktur.

Läs mer om nomineringen här.

Foto: Trafikverket