Inhouse Tech huskonstruktion projekterar bostäder i Krokslätt

På Landshövdingegatan i Krokslätt byggs just nu ett flerbostadshus med 13 st lägenheter och garage i bottenplan. På taket ryms en gemensam samlingslokal samt terrass med plats för spabad och avkoppling.

Byggnaden sprängs in i berget och byggs i souterräng med så mycket som tre våningars motfylld mark på sidan av huset. Detta ställer särskilda krav på konstruktionens lastupptagande förmåga. För att minska belastningarna på källarväggen används en blandning av tung grusfyllnad och lättare material av leca-kulor.

Huset byggs med bjälklag av platsgjuten betong på lägenhetsskiljande väggar och källarytterväggar av prefabricerad betong. Alla bjälklag förses med golvvärme. Betongstommen ger bra motstånd mot krafterna på huset samtidigt som den innebär en snabb och effektiv byggnation och ett slutresultat med goda ljud- och klimategenskaper i lägenheterna.

Inhouse Tech gör system- och bygghandlingsprojektering för byggnadskonstruktionerna samt innehar rollen som projektets huvudkonstruktör.