Inhouse Tech hjälper våra kunder med klimatdeklarationer

Byggbranschen står idag för en betydande del av samhällets utsläpp av växthusgaser och vi aktörer i branschen har alla en viktig del i att minska klimatpåverkan från det vi bygger.

För att minska klimatpåverkan behöver vi kunskap samt metoder för att hela tiden göra medvetna och riktiga val, där klimatpåverkan ska vara en viktig del av helhetsperspektivet.

 

Från och med den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som kräver klimatdeklarationer när nya byggnader uppförs.

Syftet med klimatdeklarationer för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet.

 

Inhouse Tech's huskonstruktörer är utbildade och har verktygen för att hjälpa våra kunder klimatdeklarera sina projekt.

Att erbjuda denna tjänst är en helt naturlig del i vårt hållbarhetsarbete och ett verktyg för både oss och våra kunder att skapa hållbara och långsiktiga lösningar.

 

Vill du veta mer, eller har du behov av hjälp med en klimatdeklaration.

Kontakta Johan Ström, affärsområdeschef Huskonstruktion