Hej Richard Kolster

Vem är du, vilken bakgrund har du?

Efter att ha avslutat min utbildning på Chalmers började jag arbeta som brokonstruktör på en konsultfirma. Till en början bestod arbetsuppgifterna mest av att ta fram arbetsritningar men allt eftersom började jag konstruera broar mer och mer. Ganska tidigt började jag även utföra bärighetsberäkningar av broar vilket innebär att en befintlig bros beräkningsmässiga kapacitet ska bestämmas. I vissa fall kan kunden även ha ett önskemål om vilken last som ska kunna trafikera bron vilket kan innebära att man behöver vara lite innovativ i sitt beräkningsarbete för att få önskad bärighet.

Vad är din roll på Inhouse Tech?

Jag är uppdragsledare och konstruktionsansvarig för en del av de bärighetsberäkningar vi utför på Inhouse Tech. På uppdrag av Trafikverket granskar jag även andra konsulters bärighetsberäkningar och reparationshandlingar.

Vad är det som driver dig i dina uppdrag?

Utöver att leverera bra handlingar till våra kunder är det viktigt att vi även utvecklas inom uppdragen. Framför allt blir det intressant när man behöver kämpa lite för att hitta den rätta lösningen, något som jag tycker bäst görs genom att diskutera i grupp. Och många gånger slutar det med att jag lär mig något nytt vilket är väldigt roligt!

Stoltaste stund på Inhouse Tech?

Jag blir stolt när det framgår att våra kunder tycker vi presterat lite utöver det vanliga. Extra stolt blir jag när våra yngre medarbetare får beröm av kunderna.

Berätta något oväntat om dig själv!

Jag är även utbildad massageterapeut men det var ett bra tag sedan jag jobbade som det nu.