Forsebron är invigd, en konstruktion av Inhouse Tech

Den 31 augusti invigdes den nya Forsebron över Mölndalsån vid Gamla torget i Mölndal. Trots regn var Mölndalsborna där för invigningen och bron förvandlades till en mötesplats, precis som den en gång i tiden varit. Kommunen bjöd på ett tre timmar långt program med underhållning, allt från quiz, trolleri och musikunderhållning till mat och utställningar.

Den 31 augusti invigdes den nya Forsebron över Mölndalsån vid Gamla torget i Mölndal. Trots regn var Mölndalsborna där för invigningen och bron förvandlades till en mötesplats, precis som den en gång i tiden varit. Kommunen bjöd på ett tre timmar långt program med underhållning, allt från quiz, trolleri och musikunderhållning till mat och utställningar.

Den nya bron som ersätter en gammal bro som var byggd på samma plats, är bredare och förbättrar därför framkomligheten för såväl gång- och cykeltrafikanter som för bussar, som tidigare hade problem att passera bron utan att det blev konflikt med mötande trafik. Den gamla bron revs i september 2022, vilket har inneburit att passagen över Möldalsån har varit stängd för de boende i området i ett år. Därför ordnade Mölndals Stad en storslagen invigning när bron äntligen skulle öppnas igen.

Inhouse Tech har konstruerat bron, som är en del av Mölndals stads projekt med åtgärder för att förbättra flödeskapaciteten i Mölndalsån genom Forsåkersområdet. Projektet är en förutsättning för Forsåkersområdets fortsatta exploatering, läs mer här.