Exjobb inriktat på klimatanpassade broar

Inhouse Tech har det stora nöjet att handleda två studenter som skriver sitt Examensarbete hos Bro- och Anläggningsavdelningen. Andreas och Pontus går sista terminen på Chalmers konstruktionsmaster och sitter på plats hos oss hela vårterminen för att skriva sitt exjobb inom livscykelanalys av broar.

 

Andreas och Pontus exjobb ska ge oss möjligheterna att välja den bäst klimatanpassade brotypen redan i tidiga skeden. De utför jämförande beräkningar av olika brotyper för att avgöra vilken brotyp som är bäst lämpad för olika spännvidder och bredder. De undersöker även vilka tvärsnitt som är bäst ur ett miljöperspektiv för respektive brotyp.

 

Byggbranschen står idag för en betydande del av samhällets utsläpp av växthusgaser och vi aktörer i branschen har alla en viktig del i att minska klimatpåverkan från det vi bygger.

För att minska klimatpåverkan behöver vi kunskap för att hela tiden göra medvetna och riktiga val, där klimatpåverkan ska vara en viktig del av helhetsperspektivet.