Experstöd i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Projekt: Västlänken

Uppdragstyp: Bro & Anläggning

Kund: Trafikverket

År: 2028

Inhouse Tech har bidragit till bygget av Västlänken ända sedan 2012. Vi har tagit fram krav och förutsättningar, förfrågningsunderlag samt agerat expertstöd till Trafikverket. Den dubbelspåriga järnvägstunneln som nu byggs under centrala Göteborg får stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen. I norr ansluter Västlänken till Västra stambanan via sex långa järnvägsbroar till den planskilda korsningen i Olskroken, och i söder ansluter den till Västkustbanan.

Projektet i Korthet

01.

Underjordiska utmaningar

Västlänkens underjordiska delar består av 6 km järnväg – 4 av dessa går genom berg, övriga i jord och lera.

02.

Tre stationer. Sju broar.

Tre underjordiska stationer byggs vid Centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen. Systerprojektet Olskrokens planskildhet där en korsning byggs i flera olika plan består av sex järnvägsbroar, en gångbro och 10 000 meter enkelspår.

03.

10 års arbete

Inhouse Tech engagerades av Trafikverket redan 2012 för att ta fram krav och förutsättningar för byggnadsverk inom Västlänken. Sedan 2017 arbetar vi som rådgivare och expertstöd åt Trafikverkets specialister.