Efterlängtad tunnel

Projekt: Tingstadsmotet

Uppdragstyp: Bro & Anläggning

Kund: NCC och PEAB

År: 2020

Den nya Marieholmstunneln skapar en välbehövlig ny väg under Göta älv som minskar köerna genom Tingstadstunneln. Inhouse Tech fick uppdraget att projektera byggnadsverken i både Tingstadsmotet på Hisingssidan av tunneln samt Marieholmsmotet på fastlandsidan. Geotekniska utmaningar, komplicerade brokonstruktioner och stora trafikflöden i arbetsmiljön ställde höga krav på vår arbetsgrupp. Men många göteborgare var nog nästan lika nöjda som vi när den efterlängtade tunneln öppnades i december 2020.