Välkomna Yazan och Wilhelm!

Vi utökar med ytterligare två projektledare på vår Hus-avdelning.

Yazan Hamdan tar ett års paus från studierna efter att han slutfört tredje året från Samhällsbyggnad på Chalmers. Han kommer bland annat att jobba med projekt åt Lokalförvaltningen.

Wilhelm Heiroth är tillbaka hos oss efter att snart läst klart sin master på Samhällsbyggnad på Chalmers. Till våren kommer han att skriva sitt examensarbete men kommer fram till dess jobba heltid. Wilhelm kommer även han jobba med projekt åt Lokalförvaltningen, Kärraskolan.

 

Varmt välkomna till oss!