Välkomna Sally och Olle!

Vi utökar med två nya projektledare, en på Hus och en på Infra.

Sally Lönnqvist har läst till civilingenjör inom Väg- och vattenbyggnadsteknik på Chalmers och har precis avslutat sin mastersutbildning, Design and Construction Project management.

Olle Valentin kommer närmast från Trafikverket där han arbetat med projektledning inom höghastighetsjärnväg. Olle har en civilingenjörsexamen med masterprogrammet, Naval Architecture and Ocean Engineering inom Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Varmt välkomna!