Välkommen Isak!

Isak Svensson kommer närmast från Cowi där han tidigare arbetat med bärighetsberäkningar samt samordning av konstruktionsfrågor för Hisingsbron.

Isak är ett välbehövligt tillskott till vår Bro- & Anläggningsavdelning.

Varmt välkommen Isak!