Bro & Anläggning

Optimala konstruktioner

Inhouse Techs konstruktörer arbetar med projektering, konstruktion och granskning av broar, tunnlar, industrifundament och andra tunga betongkonstruktioner samt är flitigt anlitade som tekniska experter i bro- och tunnelfrågor.
Vi har ett nära samarbete med våra kunder där vi tidigt i uppdragen lägger grunden för att leverera rätt produkt med den kvalitet som beställaren förväntar sig.

Vi som konstruktörer ansvarar för att våra uppdrag genomförs med hög kompetens och hög kvalitet och vi levererar alltid i rätt tid.

Inhouse Tech har de senaste åren medverkat i de flesta stora infrastrukturprojekt som genomförts i Västsverige.