Hus

Värdeskapande lösningar som håller över tid

Inhouse Tech huskonstruktion projekterar lösningar för alla typer av byggnader och fastigheter.
Vi arbetar med bland annat bostäder, skolor, kontor, sjukhus samt publika byggnader som arenor och evenemangshallar.

Våra projekteringstjänster sträcker sig från idé och blankt papper till detaljprojektering och färdiga handlingar – alltid med hög kvalitet och med fokus på både ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar

Vår framgång ligger i våra arbetssätt och vårt samarbete. Lyckade projekt genomförs tillsammans i sammansvetsade team internt, och i nära samarbete med kund och övriga medprojektörer samt entreprenörer i våra projekt.

BIM och digitalisering är en självklar del av våra processer redan från tidiga skisskeden till färdig handling.