Geoteknik

Geoteknik från grunden

Inhouse Techs geotekniker arbetar med geotekniska konstruktioner, utredningar och fältundersökningar i bygg- och infrastrukturprojekt. Vi är en väl sammansvetsad grupp med fokus på geotekniska konstruktionslösningar i projekterings- och byggskedet.

Vår specialistkompetens är jordförstärkning genom KC-pelare, masstabilisering och stenpelare där vi har internationell erfarenhet. Vår fältverksamhet innefattar flera maskinenheter med både geoteknisk och miljötekniskt utrustning.

Vi åtar oss uppdrag inom Norden med vår bas i Göteborg.