Sörredsmotet är nu öppet för trafik

Sörredsmotet, vid infarten till Volvo på väg 155, har under sommaren öppnats för trafik. Inhouse Tech har konstruerat broar och stödmurar på uppdrag av Veidekke som varit totalentreprenör åt Trafikverket.

Med den nya trafikplatsen i drift ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för både Torslandabor och Volvoanställda.

Detta sker både genom ökad framkomlighet för bilar, men även genom utökad kollektivtrafik.