Policy

Miljöpolicy

”Inhouse Tech skall sträva efter att stödja våra kunder till att göra
miljömedvetna val som minskar projektens miljöpåverkan.
Detta gör vi genom att ha kompetens att förutse vilken miljöpåverkan
som följer av olika beslut genom hela processen. Miljömedvetenheten
ska även tillämpas på den interna verksamheten där miljöhänsyn skall tas.
Genom ständig förbättring och efterlevnad av miljölagstiftning och branschkrav skall vi bedriva ett aktivt och modernt miljöarbete.”

Kvalitetspolicy

”Inhouse Tech Göteborg AB skall alltid utföra uppdrag med rätt kvalitet till kunden.”

Denna policy uppfyller vi genom att:

  • fullgöra våra åtagande i rätt tid
  • förstå våra kunders krav och förväntningar
  • ha ett nära samarbete med kunden och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.
  • föreslå de lösningar som är mest förmånliga för kunden med hänsyn till projektets hela livslängd.
  • våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvaliteten.
  • prioritera förebyggande kvalitetsåtgärder och ständigt eftersträva kvalitetsförbättringar.
  • säkra kvaliteten i varje process inom vår verksamhet
  • systematiskt återföra information från marknaden som underlag för ständiga förbättringar

 

Integritetspolicy

Den 25 Maj 2018, ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av detta har vi på Inhouse Tech tagit fram en integritetspolicy som redovisar hur vi behandlar personuppgifter. Du kan läsa den här.