Östra sjukhuset planerar för nytt försörjningskvarter i norr

Östra sjukhuset står inför en stor om- och nybyggnation vilket innebär en fördubbling av sjukhusets yta fram till 2030-talet.

Inhouse Tech har fått uppdraget av Västfastigheter att projektleda de logistiska och tekniska system som krävs för att möta sjukhusets framtida behov. I det ingår bland annat att bygga upp ett nytt försörjningskvarter i norr samt att skapa en robust och redundant försörjningsstruktur.

Uppdraget ställer stora krav på att arbeta med innovativa lösningar för såväl materialförsörjning som redundanta system för bland annat el, värme, gas och kyla. Flera logistiklösningar tas fram där en lösning innefattar förarlösa truckar som försörjer vårdbyggnaderna med exempelvis läkemedel, sterilmaterial, mat och kläder. Det kommer även byggas ut ett rörpostsystem för att mer effektivt hantera transporter av prover och små sterila instrument.

Hela uppdraget syftar till att i slutändan frigöra vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete.

Vi på Inhouse Tech tycker det är spännande att få vara delaktiga i att skapa förutsättningar för att effektivisera vården i Västra Götalandsregionen!

Läs mer om försörjningskvarter norr på Västfastigheters webbplats: www.vastfastigheter.se 

Situationsplan, Landskapsgruppen