Nya bostäder i Robertshöjd

I samband med BoStad21, ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet, har Inhouse Tech fått i uppdrag av Framtiden att vara med och utveckla området Robertshöjd. Projektet omfattar ca 240 lägenheter med både trygghetsboende och BmSS (Bostad med Särskild service) i delar av lägenheterna. Inhouse Tech kommer agera som projekterings- och byggledare med start i juni.

Mitt igenom projektet löper Smörslottsgatan som är högt trafikerad av fotgängare och cyklister som ska till och från Härlanda Tjärn. Detta medför att ett stort fokus inom projektet kommer kretsa kring att säkerställa en säker och trygg genomfartsväg för de som ska ut i friluftsområdet. En utmaning blir därför att upprätthålla god effektivitet av godstransporter samtidigt som säkerheten garanteras för tredje man. För att överkomma denna utmaning tror vi att god planering inom projekteringen som sedan bryggar över i tydlig kommunikation mellan entreprenör och byggledare kommer vara lösningen.