Lokalerna fylls upp på Campus Lundby!

Volvo Penta, Volvo Bussar och Volvo CE har nu flyttat in i sina nya lokaler på Campus Lundby.

21 december 2013 eldhärjades översta våningen av Volvo Pentas lokaler ute på Lundby. Volvo Pentas personal splittrades upp då man snabbt var tvungen att hitta nya lokaler för personalen.

Nu är det äntligen sammanförda igen i och med att sista etappen av om- och tillbyggnationen av huset är klart. Även huvudkontor för Volvo Bussar och Volvo Construction Equipment har tillkommit på resans gång.

Det har gått tre år från förstudie till färdigställande. Det är ett stort projekt som innehåller rivning, sanering av förorenad mark, grundläggning, nybyggnation och ombyggnation om totalt 27.000 m2. En ny restaurang, arbetsplatser för 900 personer, huvudkontor för tre Volvobolag, det största ABW-office inom Volvogruppen. Vi har flyttat runt mer än 1000 personer och hundratals personer har arbetat med projektet!

Inhouse Tech har bistått med projekterings- och byggledning samt inflyttningssamordning.

”Det är många stora och små saker som ska vara på plats vid en inflytt i kontor av denna storlek. Projektet har gått bra och vi är mycket nöjda med vår insats”, säger Frida Hallberg, projektledare på Inhouse Tech.

Hoppas att alla kommer att trivas i de nya lokalerna!