Intervju med Linus

Linus
Namn: Linus Laggar
Född: 1988
Arbetsuppgifter: Konstruktör
Utbildning: Civilingenjör Väg och vattenbyggnad, Chalmers

Vad jobbar du med just nu?

Nu arbetar jag med att ta fram förfrågningsunderlag till Västlänken där vi på Inhouse Tech är med i olika deluppdrag, bland annat Station Haga. Det är en stor konstruktion som ska grundläggas både i lera och berg på cirka 20 meters djup under en av de känsligaste kulturmiljöerna i centrala Göteborg. Det är ett stort och komplext projekt med många inblandade där ett nära samarbete är viktigt för att förstå och tillmötesgå de olika disciplinernas krav och behov för att tillsammans ta fram en fungerande lösning.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Att jag får vara med och påverka samhället via de projekt jag är delaktig i samt det stora ansvaret jag får i mitt arbete.

Varje projekt har sina projektspecifika utmaningar och det är inte alltid det finns en självklar lösning vilket medför att inget projekt är det andra likt.

Varför valde du Inhouse Tech?

På Inhouse Tech får jag chansen att medverka i flera stora infrastrukturprojekt. Då vi är ett mindre bolag har jag även ett stort ansvar i de utmaningar jag ställs inför vilket får mig att känna mig delaktig i projekten.

Vad är utmaningen i ditt arbete?

Att hela tiden se helheten på problemet.

Att kunna fokusera och lösa detaljproblem utan att tappa kopplingen till vilka konsekvenser det kan få för övriga delar av konstruktionen, främst under perioder när det framkommer ny information eller förutsättningar ändras.

 

Vad är du stolt över på ditt jobb?

Som medarbetare på Inhouse Tech känner man sig alltid uppskattad både bland kollegor som av arbetsgivare. Vi arbetar gemensamt mot våra mål och hjälper alltid varandra för att lösa problem samtidigt som vi har roligt tillsammans.